Jirkovský Písňovar 2008

Absolutním vítězem Písňovaru 2008 a tedy hlavní cenu „Pohár jirkovského rytíře“ získal Kakofon Praha.

Cenu AURA - nejlepší autorské aranžmá získa Petr Zeman aliaz František Petr (Consilium Ústí nad Labem)

Výsledková listina

Kategorie – populární hudba s duchovní tématikou

Bronzové pásmo  
Stříbrné pásmo Gauneramus Ústí nad Labem
La Dolce Vita Sokolov
Zlaté pásmo Kakofon Praha
Žatecký příležitostní sbor

Kategorie – populární hudba

Bronzové pásmo Intermezzo Mšeno
Stříbrné pásmo Ko.Mar Plzeň
Pěvecký sbor gymnázia Děčín
Písnička Ústí nad Labem
Ročovský pěvecký sbor
Zvonek Sokolov
Zlaté pásmo AKCENT Liberec
Consilium Ústí nad Labem
KOZTliveCZ Tachov
La Farfalla Rumburk
Přípravný sbor gymnázia Děčín
WINGS Praha
Zastaveníčko Litvínov

View the embedded image gallery online at:
http://jirkovskypisnovar.cz/cz/historie/jp-2008#sigFreeId905bea6ac3

Jirkovský Písňovar podruhé aneb 
V Jirkově se opět vařila dobrá muzika

V prvním říjnovém víkendu (3.–5. 10. 2008) se uskutečnil již druhý ročník soutěžního sborového festivalu Jirkovský Písňovar, jehož pořadatelem je pěvecký sbor Ventilky působící pod záštitou jirkovské ZUŠ.

Jirkovský Písňovar je jediným sborovým festivalem u nás, který se zaměřuje výhradně na interpretaci populární hudby. Tato jedinečnost a rovněž veliký ohlas prvního ročníku, kterého se zúčastnilo minulý rok deset sborů, přilákaly letos do nádherného zámeckého prostředí Červeného Hrádku sedmnáct pěveckých sborů. Přijely z šesti krajů České republiky a celou sobotu soutěžily nejen o hlavní cenu festivalu, sošku Jirkovského Rytíře, ale také o umístění ve zlatém, stříbrném či bronzovém pásmu.

Smyslem Písňovaru však není jen sborová soutěž, ale především snaha přivést do Jirkova a jeho malebného okolí kvalitní sborová tělesa, která se představí na mimosoutěžních koncertech. Součástí festivalu byla letos poprvé i soutěž sborových aranžérů (AURA); zaměření festivalu na populární hudbu k takovému upravovatelskému klání přímo vybízí.

Celý festival zahájily pátečním koncertem v sále jirkovské ZUŠ domácí Ventilky spolu s pražským Oktetem, vítězem loňského ročníku, a mužským univerzitním pěveckým sborem NONA z Ústí nad Labem.

Vlastní soutěž probíhala celou sobotu. Sbory soutěžily ve dvou kategoriích: populární hudba s duchovní tématikou a populární hudba, bez ohledu na hlasové složení sboru, počet a věk zpěváků. Posluchači ve zcela zaplněném koncertním sále na Červeném Hrádku tak mohli naslouchat jak souboru složenému jen ze tří půvabných zpěvaček, tak sborům čítajícím i třicet neméně půvabných pěvkyň a pěvců.

Téma festivalu-tedy populární hudba- se odrazilo nejen v repertoáru soutěžících sborů, ale především ve spontánnosti jednotlivých vystoupení. Neobvyklé a originální oblečení, pohybové kreace či rozličné mimohudební rekvizity tvořily součást téměř každého soutěžního výstupu. Výkony sborů, které hodnotila odborná porota ve složení: Jiří Kolář, Jiří Holubec a Vlaďka Svobodová, přiváděly posluchače do varu. Uvolněná a vstřícná atmosféra v hledišti pomohla mnoha zpěvákům překonat počáteční trému a pozitivně ovlivnila výbornou úroveň soutěže.

Největší ohlas zaznamenala vystoupení libereckého komorního sboru Akcent, litvínovského sboru Zastaveníčko a pražského smíšeného komorního sboru Kakofon, který byl nakonec vyhlášen absolutním vítězem festivalu a získal hlavní cenu (kompletní výsledky v příloze článku). Vítězem kategorie AURA se stal zpěvák-aranžér ústeckého mužského kvarteta Consilium a dirigent Ústeckého dětského sboru Petr Zeman.

Po vyhlášení výsledků a předání cen, které proběhlo v podvečer na nádvoří zámku a bylo doplněno vystoupením vybraných sborů, následoval slavnostní koncert vokálního dua Two Voices. Společenský večer, který hudebně provázel Pavel Houfek Band a cimbálovka, složená ze studentů katedry hudební výchovy ústecké univerzity, pak uzavřel soutěžní sobotu.

V neděli dopoledne pokračovalo festivalové dění workshopem, který vedl Luboš Hána a Jiří Holubec. Oba se zaměřili na metodiku úprav skladeb populární hudby a jejich sborovou realizaci.

Letošní Jirkovský Písňovar ukončily tři nedělní odpolední koncerty. V chomutovském kostele sv. Ignáce vystoupil spolupořádající sbor V.I.S. z gymnázia Chomutov, pěvecký sbor Ko.Mar z Plzně, trio La Farfalla z Rumburka a pražský Oktet. Na koncertě v Kadani se představil tachovský KOZTliveCZ a pražský KAKOFON. Závěrečný koncert se konal v kapličce v Jindřišské, kde zazpívalo opět trio La Farfalla a Oktet z Prahy.

Možnost pořádat v Jirkově sborový festival na vysoké úrovni byla podmíněna vstřícným postojem městských orgánů, zámku Červený Hrádek a sponzorů, bez nichž by se akce nemohla uskutečnit (zejména Českomoravský beton, Kuchyně Kárová a občané města Jirkova).

Všem organizátorům- především členům pěveckého sboru Ventilky- patří velký dík za výbornou organizaci a příjemnou atmosféru, která celý festival provázela. Největší ocenění a dík si však zaslouží spiritus agens celé akce: sbormistr, aranžér, hudební pedagog a sborový nadšenec Luboš Hána, bez jehož úsilí a nápadů by festival nikdy nevznikl.

Zúčastněným sborům i organizátorům se podařilo naplnit Jirkov zpěvem na vysoké úrovni. Přejme si, aby příští ročník festivalu byl neméně zdařilý.