Informace pro média

Ročník 2018

První říjnový víkend (5. - 7. října 2018) proběhnul již 12. ročník mezinárodního soutěžního festivalu v oblasti sborové populární hudby JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR, který každoročně pořádá Komorní smíšený sbor VENTILKY, pracující pod záštitou ZUŠ Jirkov.

Smyslem Písňovaru není pouze sborová soutěž, ale především snaha přivést do Jirkova kvalitní sborová tělesa a představit jim naše město v tom nejlepším světle. Proto jsou každoročně sbory vyzvány k tomu, aby vystoupily v rámci festivalu na zajímavých místech našeho regionu, a měly tak možnost poznat náš kraj a navázat nová přátelství.

Letos se Písňovaru účastnilo 14 vybraných sborů, z toho jeden zahraniční, a to Chór Szkolny Collegium Vocale z polského města Ostróda. Celkem však mohli slyšet návštěvníci Písňovaru sborů 17, což čítá na 350 zpěváků. Na pátečním zahajovacím koncertě si totiž posluchači mohli vyslechnout také pořádající sbor - Komorní smíšený sbor Ventilky (ZUŠ Jirkov), loňského vítěze – mužský sbor CH-TDŽ z Prahy a překvapením bylo jistě vystoupení ženské odnože Ventilek, sboru Barbeans. Na nedělním workshopu, který se uskutečnil tradičně od 10 hodin v Rytířském sále Červeného Hrádku, předvedl svůj sbormistrovský um předseda písňovarské poroty Michal Hájek a beatboxové a další alternativní vokální techniky předvedl En.dru a Jen Hovorka. Pro chomutovské publikum nabídl Písňovar opět koncert v neděli od 15 hodin v atriu SKKS. Dalšími tradičními koncerty byl nedělní koncert od 17 hodin v malebné kapličce na Jindřišské v Krušných horách a také koncert „Písňovar v podzámčí“ před jirkovskou věží, který proběhl od 13 hodin. I přes tyto zajímavé akce byl stále hlavním festivalovým dnem sobota, coby den soutěžní, kdy vybraných 14 sborů soutěžilo v dopoledním a odpoledním bloku v Rytířském sále Červeného Hrádku. Sbory bude hodnotila odborná porota v tomto složení:

  • kanadská zpěvačka a organizátorka hudebního života v Chemnitz paní Nancy Gibson,
  • sbormistryně skvělého pražského sboru Oktet Sylva Sasková,
  • již zmíněný sbormistr Michal Hájek,
  • novou tváří poroty byla jazzová zpěvačka Veronika Vítová ze skupiny Skety

Po skončení soutěžních bloků proběhla na nádvoří Ćerveného Hrádku zábavná společenská soutěž zvaná „Sborympiáda“, kterou měl jako každý rok pod taktovkou Jakub Kacar. Návštěvníci Písňovaru si zde mohli vyslechnout vystoupení známého teplického zpěváka Pavla Houfka a mladého chomutovského písničkáře Matěje Koudelku.

Slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií proběhlo v sobotu od 19 hodin v Rytířském sále a současně se uskuteční soutěž o Grand Prix, do níž bylo nominováno pět nejlepších sborů. Vítězem, který si také odnesl hlavní cenu festivalu – Pohár Jirkovského Rytíře, stal pražský sbor Všelijak.

Možnost pořádat v Jirkově mezinárodní sborový festival na této úrovni je podmíněna vstřícným postojem města Jirkov a dalších sponzorů a partnerů, bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit. Za všechny jmenujme alespoň Kulturní, vzdělávací a

informační zařízení Jirkov, SKKS Chomutov, Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem a ZUŠ Jirkov. Díky tomu, že byl Písňovar podpořen v rámci projektu Viva la musica podporu od Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci kooperačního programu Svobodný stát Sasko a Česká republika 2014–2020, jsme mohli celkově rozšířit nabízené služby pro účastníky festivalu.

Všem zmíněným za to patří náš dík.

Kontakt pro novináře

PhDr. Luboš Hána, Ph.D.

Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov
431 11 Jirkov

+420 474 654 077
+420 775 227 975

jirkovskypisno­var@seznam.cz
www.jirkovskypisnovar.cz

 

Ke stažení