Informace pro média

Ročník 2017

První říjnový víkend (6.–8. října 2017) proběhne 11. ročník mezinárodního soutěžního sborového festivalu v oblasti populární hudby JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR, který každoročně pořádá Komorní smíšený sbor VENTILKY, pracující pod záštitou ZUŠ Jirkov.

Smyslem Písňovaru není pouze sborová soutěž, ale především snaha přivést do Jirkova kvalitní sborová tělesa a představit jim naše město v tom nejlepším světle. Proto jsou každoročně sbory vyzvány k tomu, aby vystoupily v rámci festivalu na zajímavých místech našeho regionu, a měly tak možnost poznat náš kraj a navázat nová přátelství.

Letos bylo na Písňovar vybráno 18 sborů, z toho jeden zahraniční, konkrétně sbor Poptales z Chemnitz. Mezi zahraniční sbory však můžeme počítat i dva sbory, které byť přijedou z Prahy, mají ve svých řadách výlučně zahraniční zpěváky – cizince žijící v Praze. Celkem však na Písňovaru uslyšíme sborů 23, což čítá na 400 zpěváků. Na pátečním zahajovacím koncertě si posluchači budou moci vyslechnout také pořádající sbor - Komorní smíšený sbor Ventilky (ZUŠ Jirkov), loňského vítěze – sbor Oktet z Prahy a představitele mladé generace jirkovských zpěváků, sbor Světlušky, který stejně jako Ventilky působí při ZUŠ Jirkov. Zlatým hřebem bude vystoupení vzácného hosta, vokálního uskupení SKETY. Ty mohli slyšet účastníci Písňovaru již v roce 2014, kdy se účastnily soutěže. Od té doby vystupují profesionálně na našich i zahraničních festivalech a hudebních akcích. My si budeme moci jejich umění vyslechnout na nedělním workshopu, který bude tradičně od 10 hodin v Rytířském sále Červeného Hrádku. Pro chomutovské publikum nabídne Písňovar opět koncert v neděli od 15h v atriu SKKS (v případě nepřízně počasí v kostele sv. Ignáce). Dalšími koncerty, které festival svým posluchačům umožní, bude nedělní koncert od 17 hodin v malebné kapličce na Jindřišské v Krušných horách a také koncert „Písňovar v podzámčí“ před jirkovskou věží. Během tohoto koncertu proběhne návštěva a pochopitelně i zpěv z jirkovské věže, kam byly loni uloženy dva předměty do muzea Jirků. Ty darovali dva bývalí Písňovarští porotci - Jirkové (prof. Jiří Kolář a prof. Jiří Holubec), kteří na festival jezdili již od jeho vzniku. Zařadili se tak po bok dalších známých osobností (Jiří Bělohlávek, Jiří Suchý, Jiří Bartoška a další), které městu Jirkov věnovaly nějaký „předmět osobní důležitosti“.

I přes tyto zajímavé akce zůstala stále hlavním festivalovým dnem sobota, coby den soutěžní, kdy vybraných 18 sborů soutěží v dopoledním a odpoledním bloku v Rytířském sále Červeného Hrádku. Sbory bude hodnotit odborná porota ve složení: známý sbormistr mladé generace Michal Hájek, sbormistryně skvělého pražského sboru Oktet Sylva Sasková, hudební skladatel Petr Wajsar a kanadská zpěvačka a organizátorka hudebního života v Chemnitz paní Nancy Gibson. Díky tomu, že Písňovar dostal v rámci projektu Viva la musica podporu od Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci kooperačního programu Svobodný stát Sasko a Česká republika 2014–2020, můžeme zajistit ubytování pro sbory z Německa a také celkově rozšířit nabízené služby pro účastníky festivalu.

Po skončení soutěžních bloků se budou moci sbory zúčastnit zábavné společenské soutěže nazvané „Sborympiáda“ a vyslechnout si známého teplického zpěváka Pavla Houfka a vystoupení tria studentů PF UJEP „To vymyslíme“.

Slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií proběhne v sobotu od 19 hodin v Rytířském sále a současně se uskuteční soutěž o Grand Prix, do níž je nominováno pět nejúspěšnějších sborů. Její vítěz si pak odnese hlavní cenu festivalu – Pohár Jirkovského Rytíře.

Možnost pořádat v Jirkově mezinárodní sborový festival na této úrovni je podmíněna vstřícným postojem města Jirkov a dalších sponzorů a partnerů, bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit. Za všechny jmenujme alespoň společnost Českomoravský beton, Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, SKKS Chomutov, Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem a ZUŠ Jirkov.

Patří jim za to náš dík.

Kontakt pro novináře

PhDr. Luboš Hána, Ph.D.

Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov
431 11 Jirkov

+420 474 654 077
+420 775 227 975

jirkovskypisno­var@seznam.cz
www.jirkovskypisnovar.cz

 

Ke stažení