Informations for media - archive

Ročník 2017

První říjnový víkend (6.–8. října 2017) proběhnul 11. ročník mezinárodního soutěžního sborového festivalu v oblasti populární hudby JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR, který každoročně pořádá Komorní smíšený sbor VENTILKY, pracující pod záštitou ZUŠ Jirkov.

Letos bylo na Písňovar vybráno 17 sborů, z toho jeden zahraniční, konkrétně sbor Poptales z Chemnitz. Mezi zahraniční sbory však lze počítat i další dva sbory, které byť přijely z Prahy, mají ve svých řadách výlučně zahraniční zpěváky – cizince žijící v Praze. Celkem jsme však na Písňovaru mohli slyšet sborů 23, což čítalo na 400 zpěváků. Na pátečním zahajovacím koncertě si posluchači vyslechli také pořádající sbor - Komorní smíšený sbor Ventilky (ZUŠ Jirkov), loňského vítěze – sbor Oktet z Prahy a představitele mladé generace jirkovských zpěváků, sbor Světlušky, který stejně jako Ventilky působí při ZUŠ Jirkov.

Pro chomutovské publikum nabídnul Písňovar opět koncert v neděli od 15h v kostele sv. Ignáce. Dalším lákadlem byl nedělní koncert od 17 hodin v malebné kapličce na Jindřišské v Krušných horách a také koncert „Písňovar v podzámčí“ před jirkovskou věží.

I přes tyto zajímavé akce zůstala stále hlavním festivalovým dnem sobota, coby den soutěžní, kdy vybraných 17 sborů soutěžilo v dopoledním a odpoledním bloku v Rytířském sále Červeného Hrádku. Sbory hodnotila odborná porota ve složení: známý sbormistr mladé generace Michal Hájek, sbormistryně skvělého pražského sboru Oktet Sylva Sasková, hudební skladatel Petr Wajsar a kanadská zpěvačka a organizátorka hudebního života v Chemnitz paní Nancy Gibson.

Po skončení soutěžních bloků se sbory mohly zúčastnit zábavné společenské soutěže nazvané „Sborympiáda“ a vyslechnout si známého teplického zpěváka Pavla Houfka a vystoupení tria studentů PF UJEP „To vymyslíme“.

Slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií proběhlo v sobotu od 19 hodin v Rytířském sále a současně se uskutečnila soutěž o Grand Prix, do níž je vždy nominováno pět nejúspěšnějších sborů. Její vítěz, kterým se letos stal mužský sbor z Prahy se zvláštním názvem CH-tdž, si odnesl hlavní cenu festivalu – Pohár Jirkovského Rytíře. Účastníci měli možnost vyslechnout krátké vystoupení vzácného hosta, profesionálního vokálního uskupení SKETY. Ty vedly nedělní dopolední workshop, zaměřený na problematiku amplifikace vokálních skupin.

Možnost pořádat v Jirkově mezinárodní sborový festival na této úrovni je podmíněna vstřícným postojem města Jirkov a dalších sponzorů a partnerů, bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit. Za všechny jmenujme alespoň společnost Českomoravský beton, Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, SKKS Chomutov, Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem a ZUŠ Jirkov.

Ročník 2016

První říjnový víkend (30. září až 2. října 2016) proběhnul jubilejní 10. ročník mezinárodního soutěžního sborového festivalu v oblasti populární hudby JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR, který každoročně pořádá Komorní smíšený sbor VENTILKY, pracující pod záštitou ZUŠ Jirkov.

Smyslem Písňovaru není pouze sborová soutěž, ale především snaha přivést do Jirkova kvalitní sborová tělesa a představit jim naše město v tom nejlepším světle. Proto jsou každoročně sbory vyzvány k tomu, aby vystoupily v rámci festivalu na zajímavých místech našeho regionu, a měly tak možnost poznat náš kraj a navázat nová přátelství.

Letos bylo na Písňovar vybráno ze šestadvaceti zájemců celkem 18 sborů, z toho jeden zahraniční, konkrétně sbor Poptales z Chemnitz. Nakonec na festival dorazilo 17 soutěžících sborů a další tři se zúčastnily jako hosté festivalu. Celkem zde zazpívalo 20 sborů, čítajících na 400 zpěváků. Na pátečním zahajovacím koncertě si posluchači mohli vyslechnout pořádající sbor, kterým je Komorní smíšený sbor Ventilky (ZUŠ Jirkov), loňského vítěze – sbor Intonic z Prahy a trojnásobného vítěze Písňovaru, sbor Oktet Praha. Zlatým hřebem bylo vystoupení vzácného německého hosta, tria Cristin Claas, který provedl také dvě společné skladby se sborem Ventilky, s nímž již dlouhodobě spolupracuje. Na letošní jubilejní ročník jsme pozvali také dvojnásobného držitele hlavní ceny, jirkovského „Rytíře“, sbor Kakofon z Prahy, který vzhledem k nepřízni počasí nevystoupil v atriu SKKS, ale v kostele sv. Ignáce v Chomutově v neděli od 15h spolu se sbory Song Ladies Kladno, CH-tdž Praha, Panoptikum Ústí nad Labem, Intonic Praha, Dábrlíbap Praha. Dalšími koncerty, které festival nabídnul svým posluchačům, byl nedělní koncert v malebné kapličce na Jindřišské v Krušných horách a také koncert „Písňovar v podzámčí“. Během tohoto koncertu proběhlo vyhlášení ceny za nejlepší hymnu pro Jindřišskou, kterým se stal sbor Ventilky a také byly uloženy dva předměty do muzea Jirků, které sídlí v Jirkovské věži. Ty darovali dva Písňovarští porotci - Jirkové (prof. Jiří Kolář a prof. Jiří Holubec), kteří na festival jezdí již od jeho vzniku. Zařadili se tak po bok dalších známých osobností (Jiří Bělohlávek, Jiří Suchý, Jiří Bartoška a další), které městu Jirkov věnovaly nějaký „předmět osobní důležitosti“.

I přes tyto zajímavé akce zůstala stále hlavním festivalovým dnem sobota, coby den soutěžní, kdy vybraných 17 sborů soutěžilo v dopoledním a odpoledním bloku v Rytířském sále Červeného Hrádku. Sbory hodnotila odborná porota ve složení: profesor Jiří Holubec z PF UJEP Ústí nad Labem, známý sbormistr mladé generace MgA. Michal Hájek a sbormistryně MgA. Kamila Zenklová. Oba posledně zmiňovaní také vedli nedělní workshop, který se uskutečnil na Červeném Hrádku v neděli od 10h. Díky tomu, že Písňovar dostal v rámci projektu Viva la musica podporu od Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci kooperačního programu Svobodný stát Sasko a Česká republika 2014–2020, můžeme na něj zvát nejen sbory z Německa, ale i další profesionální hudebníky. Letos tak v porotě mohla zasednout ředitelka Hudební školy v Chemnitz, paní Nancy Gibson.
Po skončení soutěžních bloků se sbory mohly zúčastnit zábavné společenské soutěže nazvané „Sborympiáda“ a vyslechnout si známého teplického zpěváka Pavla Houfka a vystoupení tria studentů PF UJEP „To vymyslíme“.

Slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií proběhlo od 19 hodin v Rytířském sále. Do soutěže o Grand Prix, bylo nominováno pět sborů: CH-tdž Praha, Panoptikum Ústí nad Labem, Dábrlíbap Praha, Oktet Praha a Crashendo Praha. Hlavní cenu festivalu – Pohár Jirkovského Rytíře si letos (celkově již počtvrté) odnesl sbor Oktet. Jeho sbormistryně, Sylvie Sasková přislíbila, že nějaký čas soutěžení na festivalu vynechá a dá tak příležitost k vítězství jiným sborům. To však neznamená, že bychom Oktet příští rok na Písňovaru neslyšeli. Bude totiž, tak jako každý rok, pozván coby vítěz předchozího ročníku a slyšet ho tedy budete moci v pátek 6.10.2017 na tradičním zahajovacím koncertu v nově zrekonstruovaném Rytířském sále Červeného Hrádku.

Možnost pořádat v Jirkově mezinárodní sborový festival na této úrovni je podmíněna vstřícným postojem města Jirkov a dalších sponzorů a partnerů, bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit. Za všechny jmenujme alespoň společnost Českomoravský beton, Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, SKKS Chomutov, Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem a ZUŠ Jirkov. Patří jim za to náš dík.

Ročník 2015

První říjnový víkend (2.–4.října 2015) proběhne již 9. ročník mezinárodního soutěžního sborového festivalu v oblasti populární hudby JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR, který každoročně pořádá Komorní smíšený sbor VENTILKY, pracující pod záštitou ZUŠ Jirkov.

Smyslem Písňovaru není pouze sborová soutěž, ale především snaha přivést do Jirkova kvalitní sborová tělesa a představit jim naše město v tom nejlepším světle. Proto jsou každoročně sbory vyzvány k tomu, aby vystoupily v rámci festivalu na zajímavých místech našeho regionu, a měly tak možnost poznat náš kraj a navázat nová přátelství. Již potřetí mají občané města Jirkov možnost poslechnout si většinu ze zúčastněných sborů na koncertě nazvaném „Písňovar v podzámčí“. Koncert začne pod věží jirkovského kostela v neděli ve 13 hodin.

Letos bylo na Písňovar vybráno ze tří desítek zájemců celkem 19 sborů, z toho tři zahraniční. Bohužel dva sbory musely účast na poslední chvíli odříct, a tak nakonec přivítáme sedmnáct sborů z Čech a Moravy a jeden zahraniční, konkrétně z Technické Univerzity v Chemnitz. Na pátečním zahajovacím koncertě si můžete vyslechnout pořádající sbor, kterým je Komorní smíšený sbor Ventilky (ZUŠ Jirkov), a jejich nejmladší muzikantskou generaci zastoupenou dětským sborem Světlušky, taktéž z jirkovské zušky. Zlatým hřebem bude vystoupení absolutního vítěze loňského ročníku, sboru Oktet Praha. Toto vynikající vokální těleso jirkovské publikum důvěrně zná nejen coby trojnásobného vítěze festivalu, ale také jako častého hosta Ventilek. Nenechte si ale ujít ani další koncerty, které festival nabízí: v neděli to bude již tradiční koncert v Chomutově v atriu SKKS od 15 hodin a koncert v malebné kapličce na Jindřišské v Krušných horách od 17 hodin.

Hlavním dnem však bude sobota, coby den soutěžní, kdy bude všech 17 sborů soutěžit v dopoledním a odpoledním bloku v Rytířském sále Červeného Hrádku. Sbory bude hodnotit odborná porota ve složení: profesor Univerzity Karlovy Jiří Kolář, čestný prezident Unie českých pěveckých sborů, profesor Jiří Holubec z PF UJEP Ústí nad Labem a známý český skladatel, klavírista a zpěvák MgA. Petr Wajsar. V porotě letos zasedne také sbormistryně Oktetu Mgr. Sylva Kroupová. Po skončení soutěžních bloků se sbory mohou zúčastnit zábavné společenské soutěže nazvané „Sborympiáda“ a vyslechnout si známého teplického zpěváka Pavla Houfka.

Slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií proběhne od 19 hodin v Rytířském sále. Zde se také sbory dozví, kdo bude nominován do soutěže o Grand Prix, která proběhne ještě tentýž večer, a kdo si jako její vítěz letos odnese hlavní cenu festivalu – Pohár Jirkovského Rytíře. Nedělní workshop bude probíhat pod taktovkou jednoho ze členů poroty - Petra Wajsara. Kromě jeho skladeb budou mít sboroví zpěváci (ale i hudební veřejnost) možnost nacvičit a během následujících nedělních koncertů si s účastníky festivalu také zazpívat skladbu švédské skupiny ABBA – Dancing Queen, kterou speciálně pro Jirkovský Písňovar upravil rakouský aranžér Max Stadler.

Možnost pořádat v Jirkově mezinárodní sborový festival na této úrovni je podmíněna vstřícným postojem města Jirkov a dalších sponzorů a partnerů, bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit. Za všechny jmenujme alespoň společnost Českomoravský beton, Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, SKKS Chomutov, Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem a ZUŠ Jirkov. Patří jim za to náš dík.

Ročník 2014

První říjnový víkend (3.–5.října 2014) proběhl již 8. ročník mezinárodního soutěžního sborového festivalu v oblasti populární hudby JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR, který každoročně pořádá Komorní smíšený sbor VENTILKY, pracující pod záštitou ZUŠ Jirkov.

Smyslem Písňovaru však není pouze sborová soutěž, ale především snaha o to přivést do Jirkova kvalitní sborová tělesa a představit jim naše město v tom nejlepším světle. Proto jsou každoročně sbory vyzvány k tomu, aby vystoupily v rámci festivalu na zajímavých místech našeho regionu, a měly tak možnost poznat náš kraj a navázat nová přátelství. Již podruhé tak měli občané města Jirkov možnost vyslechnout na koncertě nazvaném „Písňovar v podzámčí“ některé ze zúčastněných sborů. Letos jich na Písňovaru soutěžilo celkem 18 a dva další zazpívaly na pátečním zahajovacím koncertu. Byly to pořádající sbor Ventilky a absolutní vítěz loňského ročníku – sbor Syrinx Litoměřice. Některé sbory vystoupily také v neděli od 15 hodin v Chomutově v atriu SKKS a od 17 hodin v malebné kapličce na Jindřišské v Krušných horách.

Hlavním soutěžním dnem však byla sobota, kdy všech 18 sborů soutěžilo v dopoledním a odpoledním bloku v Rytířském sále Červeného Hrádku. Sbory hodnotila odborná porota v tomto složení: profesor Univerzity Karlovy Jiří Kolář, čestný prezident Unie českých pěveckých sborů, profesor Jiří Holubec z PF UJEP Ústí nad Labem a přední český sbormistr mladé generace MgA. Michal Hájek. V porotě letos zasedla také švédská dirigentka Mgr. Kajsa Boström, kterou chomutovské publikum dobře zná z projektu „Letní filharmonie“. Po skončení soutěžních bloků se mohly sbory zúčastnit zábavné společenské soutěže nazvané „Sborympiáda“ a vyslechnout si známého teplického zpěváka Pavla Houfka s kapelou.

Slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií proběhlo od 19 hodin. Zde se také sbory dozvěděly, kdo byl nominován do soutěže o Grand Prix. Odborná porota vybrala dva sbory: Oktet Praha a Internatioal Choir of Praque a dvě vokální skupiny: Appendix Litoměřice a Offbeat Liberec. Za kategorii dětských sborů postoupil do Grand Prix sbor Rolnička Praha. Vítězem se nakonec stal sbor Oktet Praha a odnesl si (již potřetí!) hlavní cenu festivalu – Pohár Jirkovského Rytíře. Po udělení této ceny byl na programu koncert německých hudebníků Mathise Stendike a Jana Heinke, kteří zahráli na netradiční hudební nástroje (hang a stahlcello). Nedělní workshop měli na starost taktéž tito hudebníci, kteří spolu s Mgr. Kajsou Boström a pochopitelně i se sborovými účastníky workshopu uskutečnili zajímavé hudební experimenty (např. obertongesang) a nacvičili úpravu švédské skupiny ABBA – Dancing Queen, kterou speciálně pro letošní Písňovar zaranžoval rakouský aranžér Max Stadler.

Ročník 2013

Během 1. říjnového víkendu (tedy 4. – 6. října 2013) proběhl již 7. ročník soutěžního sborového festivalu v oblasti populární hudby JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR, který každoročně pořádá Komorní smíšený sbor VENTILKY, pracující pod záštitou ZUŠ Jirkov. Letos přivítal 10 českých sborů, což je dohromady 250 sborových zpěváků. Letos přijaly účast např. sbory z Ústí nad Labem, Litoměřic a samozřejmě také z Prahy.

Smyslem Písňovaru není pouze sborová soutěž, ale především snaha o to přivést do Jirkova kvalitní sborová tělesa a představit jim naše město v tom nejlepším světle. Proto jsou každoročně sbory vyzvány k tomu, aby vystoupily v rámci festivalu na zajímavých místech našeho regionu, a měly tak možnost poznat prostřednictvím kvalitní hudby náš kraj a navázat nová přátelství. Sbory měly opět možnost vystoupit v kostele sv. Ignáce v Chomutově v neděli 6. 10. od 15h. Letos jsme bohužel museli zrušit koncerty na Jindřišské a také v Kadani. Naopak letošní novinkou byl koncert nazvaný „Písňovar v podzámčí“, který se konal také v neděli 6. 10., ale již ve 13 hodin před Galerií Jirkov.

Na plakátech letošního Písňovaru je hrnec, ve kterém se obrazně řečeno vaří všechny písně, které se na tomto ročníku objeví. Mottem, jež se tak nabízí, je, že „Vaříme na koleni, ale nikoli z vody!“. Přesvědčivým důkazem je jednak účast špičkových sborových těles z celé republiky, ale také nabitý program plný kvalitních hudebních hostů.

V minulých letech jsme na Písňovaru přivítali např. jazzového pianistu a skladatele Karla Růžičku či propagátora alikvotního zpěvu Jana Staňka. Tentokrát se návštěvníci sobotního koncertu po vyhlášení výsledků a udělení hlavní ceny „Jirkovského Rytíře“ mohli těšit z hudby německého tria Cristin Claas z Německa. Samotná zpěvačka také rozšířila řady odborné poroty a se zpěvem předala svou cenu, kterou nazvala MAGICKÝ MOMENT SOUZNĚNÍ, pražské vokální skupině Timbretone. Nedělní workshop vedl jeden z nejlepších českých dirigentů mladé generace Michal Hájek a klavírista německého tria Cristin Claas Christoph Reuter od 10h v Rytířském sále Červeného Hrádku. Tam se v sobotu konaly od 10 a 14 hodin také oba soutěžní bloky. V porotě opět zasedli dva vysokoškolští pedagogové – profesor Karlovy Univerzity Jiří Kolář, čestný prezident Unie českých pěveckých sborů, profesor Jiří Holubec z PF UJEP Ústí nad Labem a v neposlední řadě již zmiňovaný MgA. Michal Hájek.

Na zahajovacím koncertě, který se uskutečnil od 19 hodin na Červeném Hrádku, vystoupil pořádající sbor Ventilky spolu s vítězem loňského festivalu sborem Kakofon z Prahy. Na sobotní odpoledne od 16:30 pořadatelé připravili koncert známého teplického zpěváka Pavla Houfka a alternativního hudebního uskupení TRES TEQUILAS, složeného ze studentek katedry hudební výchovy ústecké Pedagogické fakulty UJEP.

Možnost pořádat v Jirkově sborový festival na této úrovni je podmíněna vstřícným postojem města Jirkov a sponzorů, bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit (za všechny jmenujme alespoň společnost Českomoravský beton a Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov a řadu drobných sponzorských darů od občanů města Jirkov).

pisnovar publicita