Soutěž o nejpovedenější hymnu obce Jindřišská

Created on 16 August 2016

hymna med

Organizátoři Písňovaru vyhlašují soutěž o nejpovedenější hymnu obce Jindřišská.

Jindřišská je malebná podhorská vesnička (nadmořská výška cca 550 m.n.m.), kde se již od počátku Jirkovského Písňovaru konají tzv. Koncerty v regionu. Místní patriot a předseda Okrašlovacího spolku pan Huráb se spolu s místními starousedlíky snaží o to vesničku zkrášlit a zvelebit a vymýšlí také řadu zajímavých akcí. V obci tak mají např. zastávku autobusu, která funguje jako malá knihovna, akci „Traktoriáda“ a samozřejmě řadu koncertů v překrásné kapličce – Ventilky zde letos již podesáté uskuteční koncert „Přišlo jsi k nám, Jezulátko“.

A pan Huráb se na nás obrátil s prosbou vytvořit pro Jindřišskou hymnu, která by sloužila pro účely více i méně slavnostní. A protože k této prosbě chceme přistoupit nanejvýš zodpovědně a chceme, aby byl výsledek co možná nejzdařilejší, prosíme vás, kreativní účastníky Písňovaru, abyste se přidali k nám a pokusili se vytvořit hymnu pro Jindřišskou. Cena pro vítěze je 3 kg medu od včel z Jindřišské.

Slova, která můžete v písni úspěšně používat:

  • malebná víska
  • na úpatí Krušných hor
  • okrašlovací spolek
  • kaplička

Ale tato napověda snad ani není nutná...

Hymna pro Jindřišskou může být organizátorům JP:
  • zaslána elektronicky v audio podobě včetně notového zápisu,
  • případně autenticky provedena během Sborympiády na Jirkovském Písňovaru v sobotu 1. 10. 2016 kolem 17. hodiny. Notový zápis je ovšem potřeba dodat také pro její následné použití.

Autor hymny pro Jindřišskou souhlasí s jejím použitím pro bohulibé účely, včetně jejího publikování v časopisu Aura a dalších tiskovinách, týkajících se festivalu Jirkovský Písňovar a obce Jindřišská.

Medová cena bude předána již v neděli 2. 10. 2016 po 13. hodině na koncertě v regionu a kde se očekává také provedení Hymny.

Vítěz má právo (a snad i milou povinnost) provést tuto hymnu také během koncertu v regionu, přímo na Jindřišské v neděli 2. 10. 2016 od 17 hodin.