Informations for media

Ročník 2018

První říjnový víkend (5. - 7. října 2018) proběhne 12. ročník mezinárodního soutěžního festivalu v oblasti sborové populární hudby JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR, který každoročně pořádá Komorní smíšený sbor VENTILKY, pracující pod záštitou ZUŠ Jirkov.

Smyslem Písňovaru není pouze sborová soutěž, ale především snaha přivést do Jirkova kvalitní sborová tělesa a představit jim naše město v tom nejlepším světle. Proto jsou každoročně sbory vyzvány k tomu, aby vystoupily v rámci festivalu na zajímavých místech našeho regionu, a měly tak možnost poznat náš kraj a navázat nová přátelství.

Letos bylo na Písňovar vybráno 18 sborů, z toho dva zahraniční, konkrétně sbor Poptales z Chemnitz a Chór Szkolny Collegium Vocale z polského města Ostróda. Celkem však na Písňovaru uslyšíme sborů 21, což čítá na 400 zpěváků. Na pátečním zahajovacím koncertě si totiž posluchači budou moci vyslechnout také pořádající sbor - Komorní smíšený sbor Ventilky (ZUŠ Jirkov), loňského vítěze – mužský sbor CH-TDŽ z Prahy a překvapením bude jistě vystoupení ženské odnože Ventilek, sboru Barbeans. Na nedělním workshopu, který bude tradičně od 10 hodin v Rytířském sále Červeného Hrádku, předvede svůj sbormistrovský um předseda písňovarské poroty Michal Hájek a beatboxové a další alternativní vokální techniky předvedou En.dru a Jen Hovorka. Pro chomutovské publikum nabídne Písňovar opět koncert v neděli od 15 hodin v atriu SKKS (v případě nepřízně počasí v kostele sv. Ignáce). Dalšími koncerty bude nedělní koncert od 17 hodin v malebné kapličce na Jindřišské v Krušných horách a také koncert „Písňovar v podzámčí“ před jirkovskou věží, který proběhne od 13 hodin. Během tohoto koncertu proběhne návštěva a pochopitelně i zpěv z jirkovské věže, kam byly v roce 2016 uloženy dva předměty do muzea Jirků. Ty darovali dva bývalí písňovarští porotci - Jirkové (prof. Jiří Kolář a prof. Jiří Holubec), kteří na festival jezdili již od jeho vzniku. Zařadili se tak po bok dalších známých osobností (Jiří Bělohlávek, Jiří Suchý, Jiří Bartoška a další), které městu Jirkov věnovaly nějaký „předmět osobní důležitosti“.

I přes tyto zajímavé akce zůstává stále hlavním festivalovým dnem sobota, coby den soutěžní, kdy vybraných 18 sborů soutěží v dopoledním a odpoledním bloku v Rytířském sále Červeného Hrádku. Sbory bude hodnotit odborná porota v tomto složení:

  • kanadská zpěvačka a organizátorka hudebního života v Chemnitz paní Nancy Gibson,
  • sbormistryně skvělého pražského sboru Oktet Sylva Sasková,
  • již zmíněný sbormistr Michal Hájek,
  • novou tváří poroty je jazzová zpěvačka Veronika Vítová

Po skončení soutěžních bloků proběhne na nádvoří Ćerveného Hrádku zábavná společenská soutěž zvaná „Sborympiáda“. Vyslechnout si zde také můžete vystoupení známého teplického zpěváka Pavla Houfka, trio studentů PF UJEP „To vymyslíme“ a mladého chomutovského písničkáře Matěje Koudelku.

Slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií proběhne v sobotu od 19 hodin v Rytířském sále a současně se uskuteční soutěž o Grand Prix, do níž je nominováno pět nejlepších sborů. Její vítěz si pak odnese hlavní cenu festivalu – Pohár Jirkovského Rytíře.

Možnost pořádat v Jirkově mezinárodní sborový festival na této úrovni je podmíněna vstřícným postojem města Jirkov a dalších sponzorů a partnerů, bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit. Za všechny jmenujme alespoň společnost Českomoravský beton, Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, SKKS Chomutov, Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem a ZUŠ Jirkov. Díky tomu, že byl Písňovar podpořen v rámci projektu Viva la musica podporu od Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci kooperačního programu Svobodný stát Sasko a Česká republika 2014–2020, můžeme zajistit ubytování pro sbory z Německa a také celkově rozšířit nabízené služby pro účastníky festivalu.

Všem zmíněným za to patří náš dík.

První říjnový víkend (5. - 7. října 2018) proběhne 12. ročník mezinárodního soutěžního festivalu v oblasti sborové populární hudby JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR, který každoročně pořádá Komorní smíšený sbor VENTILKY, pracující pod záštitou ZUŠ Jirkov.

Smyslem Písňovaru není pouze sborová soutěž, ale především snaha přivést do Jirkova kvalitní sborová tělesa a představit jim naše město v tom nejlepším světle. Proto jsou každoročně sbory vyzvány k tomu, aby vystoupily v rámci festivalu na zajímavých místech našeho regionu, a měly tak možnost poznat náš kraj a navázat nová přátelství.

Letos bylo na Písňovar vybráno 18 sborů, z toho dva zahraniční, konkrétně sbor Poptales z Chemnitz a Chór Szkolny Collegium Vocale z polského města Ostróda. Celkem však na Písňovaru uslyšíme sborů 21, což čítá na 400 zpěváků. Na pátečním zahajovacím koncertě si totiž posluchači budou moci vyslechnout také pořádající sbor - Komorní smíšený sbor Ventilky (ZUŠ Jirkov), loňského vítěze – mužský sbor CH-TDŽ z Prahy a překvapením bude jistě vystoupení ženské odnože Ventilek, sboru Barbeans. Na nedělním workshopu, který bude tradičně od 10 hodin v Rytířském sále Červeného Hrádku, předvede svůj sbormistrovský um předseda písňovarské poroty Michal Hájek a beatboxové a další alternativní vokální techniky předvedou En.dru a Jen Hovorka. Pro chomutovské publikum nabídne Písňovar opět koncert v neděli od 15 hodin v atriu SKKS (v případě nepřízně počasí v kostele sv. Ignáce). Dalšími koncerty bude nedělní koncert od 17 hodin v malebné kapličce na Jindřišské v Krušných horách a také koncert „Písňovar v podzámčí“ před jirkovskou věží, který proběhne od 13 hodin. Během tohoto koncertu proběhne návštěva a pochopitelně i zpěv z jirkovské věže, kam byly v roce 2016 uloženy dva předměty do muzea Jirků. Ty darovali dva bývalí písňovarští porotci - Jirkové (prof. Jiří Kolář a prof. Jiří Holubec), kteří na festival jezdili již od jeho vzniku. Zařadili se tak po bok dalších známých osobností (Jiří Bělohlávek, Jiří Suchý, Jiří Bartoška a další), které městu Jirkov věnovaly nějaký „předmět osobní důležitosti“.

I přes tyto zajímavé akce zůstává stále hlavním festivalovým dnem sobota, coby den soutěžní, kdy vybraných 18 sborů soutěží v dopoledním a odpoledním bloku v Rytířském sále Červeného Hrádku. Sbory bude hodnotit odborná porota v tomto složení:

Contact for media

PhDr. Luboš Hána, Ph.D.

Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov
431 11 Jirkov

+420 474 654 077
+420 775 227 975

jirkovskypisno­var@seznam.cz
www.jirkovskypisnovar.cz

 

Downloads

pisnovar publicita