Výzva AURA JP 2021

Created on 03 October 2020

Vážení přátelé,

čekání na 14. ročník Jirkovského písňovaru se nám o rok prodloužilo, což je samozřejmě obrovská škoda. Větší škoda by ovšem bylo sedět doma se založenýma rukama. Dovolujeme si proto oslovit vás, hudební skladatele, aranžéry, respektive všechny ty z vás, kdo se zabýváte tvorbou pro sbory a vokální ansámbly, s výzvou k účasti na každoroční soutěži AURA, tedy:

Soutěži o nejlepší sborovou úpravu nebo autorskou skladbu v oblasti populární hudby (a nejen té…)

Tato soutěž probíhá obvykle v rámci Písňovaru a nebývá časově omezena. Autoři nám zasílají své skladby a ty jsou po souhlasu poroty následně zařazovány do rezervoáru skladeb k ostatním skladbám z let minulých, kde je naleznou zúčastněné sbory. Nejlepší skladba/skladby jsou pak vyhlášeny během slavnostního festivalového večera.

Tento princip průběžného tvoření nechceme nijak zásadně měnit. Tušíme ale, že v současné době, která je příhodnější spíše pro samostatnou hudební tvořivost nežli pro koncertní sborovou činnost, by právě mohla vzniknout díla, která by následně byla realizována v době „lepší“, na kterou všichni s nadějí čekáme. Tedy v době, kdy bude možné volně zpívat, nacvičovat, koncertovat a třeba i soutěžit…

Vzhledem k tomu, že tentokrát očekáváme (poněkud ambiciózně) větší počet došlých soutěžních skladeb (zkrátka vám věříme!), bylo by nejlepší, aby měly sbory, které se za rok zúčastní Písňovaru, možnost si skutečně vybrat z nabídky těch nejlepších vašich výtvorů a zařadit je na svůj chystaný koncertní/soutěžní repertoár.

Z toho důvodu potřebujeme mít soutěžní skladby zaslané již do 31.1. 2021, to proto, aby měla porota čas je zhodnotit, vybrat ty nejlepší a některou dokonce sborům doporučit (termín povinná skladba zní tak trochu autoritářsky :-)

Zašlete nám tedy na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vaši autorskou sborovou skladbu nebo sborovou úpravu. Zda bude a cappella nebo s doprovodem, není podmínkou. Uveďte přibližnou minutáž, obsazení (např. SSATB), autora hudby, textu, sborové úpravy, dedikaci apod. Součástí partitury by měl být souhlas s uveřejněním v notovém rezervoáru Jirkovského písňovaru a v časopisu Aura Musica.

Skladbu můžete zaslat ve formátu JPEG, PDF, výhodou je zaslání audionahrávky (i strojově vygenerované), v ideálním případě zašlete skladbu v notačním programu Sibelius.

Výsledky vám oznámíme spolu se zpřístupněním skladeb pro soutěžící sbory.

Skladby bude hodnotit porota ve složení:

  • Jiří Holubec
  • Michal Hájek
  • Luboš Hána

Hlavní cenou je pobyt pro dvě osoby na zámku Červený Hrádek v termínu 2. 10. – 3. 10. 2021. Chceme totiž, abyste si své dílo mohli po zásluze vyslechnout.

Pěkný Písňovarský večer vám přeje

Luboš a všichni Písňovarští…