Jirkovský Písňovar 2019

▾ Video | ▾ Fotogalerie | ▾ Ohlédnutí

13. ročník festivalu Jirkovský Písňovar byl nesoutěžní, přesto byla vystupujícím tělesům udělena cena poroty, divácká cena, cena sbormistrů, několik zvláštních cen poroty a také se vyhodnocovala kategorie Aura.  

Cena poroty

 • OK-TDŽ!

Divácká cena

 • PANOPTIKUM

Cena sbormistrů

 • OK-TDŽ!

Zvláštní ceny poroty

 • zvláštní cena vokální skupině BARTET – „ZA KRUTOPŘÍSNÝ JAZZ“
 • zvláštní cena sboru MAMMAS&MAMMAS – „ZA ŽENSKÝ KOULE“
 • zvláštní cena vokální skupině INTONIC –„ZA AUTORSKÝ REPERTOÁR“
 • zvláštní cena vokální skupině LAMAS – „MLADÍ A NADĚJNÍ“
 • zvláštní cena KAMILE KAŠPAROVÉ z vokální skupiny PětPé – „HUSÍ KŮŽE RADIMA ZENKLA“
 • zvláštní cena sboru OK-TDŽ! – „ZA MIMOŘÁDNÁ SÓLA A DUETA“
 • zvláštní cena vokální skupině PĚTPÉ – „SKOKAN ROKU“
 • zvláštní cena sboru PANOPTIKUM – „ZVUK JAKO BŘITVA“
 • zvláštní cena sboru VOCAL CREW – „ZA RYTMICKÝ FEELING“
 • zvláštní cena sboru DOODLES – „ZA JISKŘIVOU PÓDIOVOU PŘITAŽLIVOST“

Letošní cenu "Písňovarské LANO" - tedy možnost účinkovat na Praque a cappella festival, který pořádají pražské SKETY, získal vokální ansámbl ExperiPent Chomutov

Aura

 1. HANĚ FAJTOVÉ za skladbu The Riddle
 2. JAROSLAVU ŠINDLEROVI za skladbu Misty 

▴ Nahoru

Video

▴ Nahoru

Fotogalerie

View the embedded image gallery online at:
http://jirkovskypisnovar.cz/cz/historie/jp-2019#sigFreeIdfe535f71cd

 

▴ Nahoru

Jirkovský Písňovar 2019

13. ročník Mezinárodního festivalu sborové populární hudby „Jirkovský Písňovar“, 4.– 6. 10. 2019, Červený Hrádek, Jirkov a široké okolí.

Program festivalu

Účastníci:

Vokální skupiny: aCámen, Praha (Jakub Gabriel Rajnoch); Bartet, Lomnice (Barbora Pavlišová); Experipent, Chomutov (Pavel Zmátlo); Choirizzo, Praha (Agnieszka Bursik); Intonic, Praha (Miloš Kudělka); Lamas, Rokycany; Pětpé, Roudnice nad Labem (Kamila Kašparová); Vocal Overdose – The Original Barbershop Quartet, Brno (Martin Pospíšil).

Pěvecké sbory: A my taky, Liberec (sbm. Kristýna Müllerová); AsiHlasy, Praha (sbm. Dana Houdková); KaPa, Jaroměř (sbm. Pavla Pazderová); Komoráček, Teplice (sbm. Květuše Martínková); Mammas and Mammas, Zaječice (sbm. Amálka K. Třebická); Ok–tdž! Praha (sbm. Sylva Sasková); Panoptikum, Ústí nad Labem (sbm. Jana Honců); pražský gay pěvecký sbor Doodles, Praha (sbm. Marek Stanka); Vocal Crew, Dortmund (sbm. Dita Kosmáková).

Vedoucí workshopů: Veronika Vítová, Michal Hájek, Radim Zenkl.

Odborná porota: Sylva Sasková (sbormistryně skvělého pražského sboru Oktet), Michal Hájek (sbormistr), Veronika Vitová (jazzová zpěvačka), Luboš Hána (sbormistr, pedagog a hudebník), Kristýna Müllerová (sbormistryně a klavíristka), Marie Hánová (sbormistryně a pedagožka), Radim Zenkl (multiinstrumentalista).

Vzhledem k tomu, že 13. ročník "Jirkovského Písňovaru" byl nesoutěžní, odborná porota nehodnotila sbory bodově, ale od přítomných odborníků se jim dostalo cenných rad.

Na pátečním Zahajovacím koncertu vystoupily Pěvecký sbor COMODO Gymnázia Chomutov (sbm. Marie Hánová), Komorní smíšený sbor VENTILKY při ZUŠ v Jirkově (sbm. Luboš a Marie Hánovi), pražský a cappella sbor VŠELIJAK (sbm. Irena Havránková) a multiinstrumentalista Radim Zenkl.

Na dvou přehlídkových koncertech se představilo celkem 17 výše uvedených sborových uskupení, z toho 8 menších stejnorodých i smíšených vokálních ansámblů (2 vokální kvarteta, 4 kvinteta a 2 sexteta) a 9 početnějších, nejméně dvanáctičlenných pěveckých sborů (5 smíšených, 3 ženské a 1 mužský). Z rozmanitosti sborových sestav vyplynul i pestrý výběr přehlídkových skladeb, náročnost jejich aranžmá a celková dramaturgie jednotlivých koncertních vystoupení. 13. ročník „Jirkovského Písňovaru“ byl vyhlášen jako nesoutěžní, proto není třeba hodnotit jednotlivé sborové výkony. Je možné se však zaměřit na některé společné problémy. Sborová interpretace skladeb z oblasti populární hudby je zvláštní sborovou kategorií, její základ je však s interpretací artificiální hudby různých hudebních epoch stejný. V některých kritériích hodnocení je dokonce náročnější.

Čím menší soubor, tím větší nároky na jednotlivé zpěváky jak z hlediska kvality hlasu, tak i z hlediska intonační přesnosti. Ideální pro malé vokální soubory je při dostatečném barevném kontrastu i podobný témbr jednotlivých hlasů, což lze částečně vypěstovat. Velice důležité je rovněž promyšlené, vzhledem k obsahu textu logické frázování. Malé soubory usilují často a zcela zbytečně o zvuk většího tělesa, což ještě zvýrazňuje případné výše zmíněné nedostatky v pěvecké technice a intonaci. Velice důležitá je rovněž správná dynamická hierarchie jednotlivých hlasů v homofonii a ve vztahu melodie a doprovodu. Vokální ansámbly umělecký vedoucí nediriguje rukama, nýbrž jen pokyny hlavou, ať již jde o počáteční společný nádech nebo nástup. Členové vokálního ansámblu (a to by mělo platit v určité míře i pro větší sbor) spolu hudbou žijí, jsou spojeni očima, ústy, tělesnými pohyby.

Vše, co bylo řečeno o kvalitě hlasu, pěvecké technice i intonaci ve vokálních ansámblech, platí samozřejmě i pro větší vokální soubory. Drobné chyby však nejsou tolik slyšet. Větší problém se zde však objevuje v dodržování rytmického vertikálního zákrytu ve skladbách rychlejšího tempa, v jednotném rytmickém prožívání popového stylu a v bohatší práci s dynamickou výstavbou skladby.

Na sborovém zpěvu je krásné, že jen velice zřídka se nám podaří přiblížit svou interpretaci skladby k dokonalosti. Vždy je možné ji provést ještě lépe, působivěji, pravdivěji. Přehlídkové výkony všech sborů byly velmi dobré, nadšené, vyvěrala z nich láska k muzice, chuť rozdávat radost a krásu, jak to tento festival již potřinácté úspěšně dokázal. Ale musíme jít dál a snažit se svou hudbou alespoň jednou „dotknout nebe“.

▴ Nahoru