Soutěž

Rozdělení dospělých sborů podle věkových kategorií

 1. sbory dětské do 16 let (děti narozené v roce 2008 a mladší, 10 % členů sboru může tuto hranici převyšovat, maximální věk je však 18 let). Musí být ale dodržen stejnorodý charakter sboru (např. SSA).
 2. sbory dospělé (bez věkového omezení)

Rozdělení dospělých sborů podle počtu zpěváků

 1. vokální skupiny (do 8 zpěváků, přičemž každý hlas je obsazen pouze jedním, max. dvěma zpěváky)
 2. pěvecké sbory (ostatní větší pěvecká uskupení)

Festivalu se mohou zúčastnit i hlasoví a sboroví profesionálové s vědomím toho, že za svůj výkon od nás stejně žádný plat nedostanou :-) 

Repertoár sboru

 • Soutěžící sbory si připraví program na cca 12 minut. 
 • Vybrané skladby by měly být z oblasti nonartificiální hudby. Rádi uslyšíme také nějakou skladbu v provedení a capella.
 • Na Červeném Hrádku je k dispozici mikrofon, který je určen primárně pro mluvené slovo, ale rádi Vám jej půjčíme. Vzhledem k dobré akustice sálu ho však nejspíše nebudete potřebovat. Některé koncerty v regionu budou ozvučeny a my budeme věřit, že se nám společně podaří udělat ten nejlepší zvuk.
 • Soutěžící sbory zašlou noty pro porotu v pěti kopiích na adresu ZUŠ Jirkov (Chomutovská 267, 431 11 Jirkov) nebo odevzdají roztříděné noty při prezentaci.

Věříme, že sbory, které již na Jirkovském Písňovaru vystupovaly, si pro letošek připraví z větší části nový repertoár. Těšíme se.

Hodnocení

Výkony soutěžících sborů budou hodnoceny odbornou porotou složenou z uznávaných odborníků na sborový zpěv a populární hudbu*. Sbormistři pak mohou využít zpětné vazby, kterou jim porotci v sobotu večer rádi poskytnou.

Složení odborné poroty:

 • Nancy Gibson
 • Jakub Kacar
 • Sylva Sasková
 • Jaroslav Šindler ml.

Titul „Vítěz kategorie“ může získat pouze sborové uskupení, které se umístí ve zlatém pásmu.

Soutěž o Grand Prix JP

(sobota od 19 hodin nově v Jízdárně Červeného Hrádku)

Do soutěže o G. P. Jirkovského Písňovaru nominuje porota vítěze kategorií 1., 2. A a 2. B a jejich počet doplní do celkového čísla 5 nejvýše bodovanými zlatými sbory ze soutěže v kategoriích. Každý z nominovaných sborů provede 2 soutěžní skladby (minimálně jedna a capella), z nichž alespoň jedna nezazněla v soutěžním programu v kategorii. Pořadí vystoupení v soutěži o G. P. si zástupci sborů veřejně losují. Předchozí výsledky soutěže v kategoriích zůstávají zapomenuty a začíná zcela nová soutěž, kterou hodnotí porota v tajném hlasování.

Vítěz večerní Grand Prix získává pohár „JIRKOVSKÉHO RYTÍŘE 2024“ včetně možnosti/milé povinnosti vystoupit na zahajovacím koncertu JP 2025 v pátek 3.10.2025.