Výzva AURA JP 2021 – posunutí termínu odevzdání

Created on 04 February 2021

Vážení přátelé,

rozhodli jsme se posunout termín pro odevzdání soutěžních skladeb na 28.2.2021.
Věříme totiž, že hodnotná kompozice potřebuje svůj čas.

Zůstaňte negativní.

Písňovarští

 

Výzva AURA JP 2021

Created on 03 October 2020

Vážení přátelé,

čekání na 14. ročník Jirkovského písňovaru se nám o rok prodloužilo, což je samozřejmě obrovská škoda. Větší škoda by ovšem bylo sedět doma se založenýma rukama. Dovolujeme si proto oslovit vás, hudební skladatele, aranžéry, respektive všechny ty z vás, kdo se zabýváte tvorbou pro sbory a vokální ansámbly, s výzvou k účasti na každoroční soutěži AURA, tedy:

Soutěži o nejlepší sborovou úpravu nebo autorskou skladbu v oblasti populární hudby (a nejen té…)

Tato soutěž probíhá obvykle v rámci Písňovaru a nebývá časově omezena. Autoři nám zasílají své skladby a ty jsou po souhlasu poroty následně zařazovány do rezervoáru skladeb k ostatním skladbám z let minulých, kde je naleznou zúčastněné sbory. Nejlepší skladba/skladby jsou pak vyhlášeny během slavnostního festivalového večera.

Tento princip průběžného tvoření nechceme nijak zásadně měnit. Tušíme ale, že v současné době, která je příhodnější spíše pro samostatnou hudební tvořivost nežli pro koncertní sborovou činnost, by právě mohla vzniknout díla, která by následně byla realizována v době „lepší“, na kterou všichni s nadějí čekáme. Tedy v době, kdy bude možné volně zpívat, nacvičovat, koncertovat a třeba i soutěžit…

Vzhledem k tomu, že tentokrát očekáváme (poněkud ambiciózně) větší počet došlých soutěžních skladeb (zkrátka vám věříme!), bylo by nejlepší, aby měly sbory, které se za rok zúčastní Písňovaru, možnost si skutečně vybrat z nabídky těch nejlepších vašich výtvorů a zařadit je na svůj chystaný koncertní/soutěžní repertoár.

Z toho důvodu potřebujeme mít soutěžní skladby zaslané již do 31.1. 2021, to proto, aby měla porota čas je zhodnotit, vybrat ty nejlepší a některou dokonce sborům doporučit (termín povinná skladba zní tak trochu autoritářsky :-)

Zašlete nám tedy na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vaši autorskou sborovou skladbu nebo sborovou úpravu. Zda bude a cappella nebo s doprovodem, není podmínkou. Uveďte přibližnou minutáž, obsazení (např. SSATB), autora hudby, textu, sborové úpravy, dedikaci apod. Součástí partitury by měl být souhlas s uveřejněním v notovém rezervoáru Jirkovského písňovaru a v časopisu Aura Musica.

Skladbu můžete zaslat ve formátu JPEG, PDF, výhodou je zaslání audionahrávky (i strojově vygenerované), v ideálním případě zašlete skladbu v notačním programu Sibelius.

Výsledky vám oznámíme spolu se zpřístupněním skladeb pro soutěžící sbory.

Skladby bude hodnotit porota ve složení:

  • Jiří Holubec
  • Michal Hájek
  • Luboš Hána

Hlavní cenou je pobyt pro dvě osoby na zámku Červený Hrádek v termínu 2. 10. – 3. 10. 2021. Chceme totiž, abyste si své dílo mohli po zásluze vyslechnout.

Pěkný Písňovarský večer vám přeje

Luboš a všichni Písňovarští…

 

14. ročník Jirkovského Písňovaru bude 1. až 3. října 2021! Tedy doufejme…

Created on 11 September 2020

Při dnešním pohledu do kalendáře (11. září) vytanou snad každému na mysli události, které se staly před 19 lety. Tehdy se začalo říkat, že svět po 11. září již nikdy nebude takový, jaký byl před tím. Něco pravdy na tom je. Na zahraničním (nejen) sborovém zájezdu vás kontroly na letištích vysvléknou téměř do naha, kapesní nožík na houby vám je zabaven, stejně jako třeba větší tuba s opalovacím krémem, protože obojí v sobě skrývá potenciální nebezpečí. S tím jsme se ale nakonec žít naučili a při společném zpěvu na koncertě pak na všechny tyto patálie snadno zapomenete.

Na Jirkovském Písňovaru nikdy nikdo nikomu kapesní nůž ani tubu s opalovacím krémem při příchodu nekontroloval a pod přísnou kontrolou poroty zde byly pouze výkony pěveckých sborů.

Nechci tvrdit, že sborový zpěv již nikdy nebude takový, jaký byl dříve, ale je zřejmé, že nyní v „době Covidové“ jiný opravdu je! Pro nás sboristy nejspíš nebudou vhodným řešením „dobré“ rady některých odborníků, kteří přišli na to, že „roušky by sice být nemusely, ale stačilo by jen mlčet!!!“ Druhým extrémem jsou zajímavé názory prof. Žaloudíka, který na dnešní situaci nenahlíží nikterak dramaticky a při svých zkušenostech onkologa již asi v životě viděl horší věci… Jiná svědectví však vypovídají o tom, že zas taková banalita ten Covid asi nebude.

Nepřísluší mi ale hodnotit věci, kterým rozumím stejně, jako naše sousedka, stará Blažková. Na mých bedrech leží zodpovědnost při organizaci sborového festivalu a jeho zdárný průběh, no a když jsem si včera prohlížel fotografie z minulých ročníků Písňovaru, došlo mi, že to, co dělalo jeho jedinečnou atmosféru v letech minulých, bychom prostě letos dělat nemohli. Podívejte se třeba na fotky z koncertu Grand Prix a dojde vám, že letos by to takhle prostě nešlo, a že tu očekávanou sborovou radost bychom na Písňovaru společně bohužel neprožili.

Svět se postupně mění a sborový zpěv se tomu pochopitelně přizpůsobuje. To, co však zažíváme nyní, není postupná změna, nýbrž zlom, který sborový zpěv naprosto udusal do země. Jediné, v co lze věřit a doufat, je to, že se nejedná o konečný stav, který bude přetrvávat, ale že se postupně (třeba s objevením účinné vakcíny) zase vše vrátí zpět k běžnému sborovému životu.

Když jsem před začátkem léta sledoval, jak se situace začíná celkem pozitivně vyvíjet, doufal jsem, že i kdyby ta avizovaná druhá vlna nákazy měla přijít, my se stačíme s Písňovarem časově vklínit před její příchod. To se očividně nestalo a doba v níž se nacházíme, je pro konání Písňovaru naprosto nevhodná.

Věřme tedy, že první říjnový víkend roku 2021 nabídne příhodnější podmínky nejen Jirkovskému Písňovaru a sborovému zpěvu obecně, ale nám všem.

Na shledanou v lepších časech se těší

Luboš Hána, Ventilky a všichni Písňovarští…

 

P.S.: Jak bylo slíbeno, účastnický poplatek vám brzy vrátíme, stejně jako zaslané noty.

 

Page 3 of 3